ระบบจะจองสินค้าให้ท่านคนเดียวทันทีเป็นเวลา 48ชม. หลังจากท่านยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและได้รับเลขที่คำสั่งซื้อแล้ว ถ้าเลย 48 ชั่วโมงแล้วคำสั่งซื้อของท่านจะหมดอายุ และ ระบบจะปล่อยสินค้าให้ท่านอื่นต่อไป กรณีชำระไม่ทันสามารถติดต่อได้ที่ 089-177-8003 เลยคะ
1. ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าธนาคาร (กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เช่น 250.19)
ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าธนาคารดังต่อไปนี้ (Internet, ATM หรือเค้าเตอร์ธนาคาร)
ชื่อบัญชี
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณนุรักษ์
เลขที่บัญชี
086-0-27734-2
สาขา
แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
ชื่อบัญชี
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณนุรักษ์
เลขที่บัญชี
695-2-29438-3
สาขา
แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
ชื่อบัญชี
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณนุรักษ์
เลขที่บัญชี
036-2-73575-7
สาขา
สามแยกไฟฉาย
ชื่อบัญชี
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณนุรักษ์
เลขที่บัญชี
864-0-23204-0
สาขา
แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
ชื่อบัญชี
นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณนุรักษ์
เลขที่บัญชี
0891778003