เงื่อนไขการใช้ Points
1. เป็นสมาชิกเว็บไซต์
2. สั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
วิธีการใช้ Points
1. ทำการสั่งซื้อสินค้า และสามารถใช้ Points ได้ในขั้นตอน "ยืนยันการชำระเงิน"
2. ติ๊กกล่องใช้ Point เพื่อใช้เป็ส่วนลด ตามรูปด้านล่าง
3. ท่านจะได้รับส่วนลด 10 Points = 1 บาท ตามรูปด้านล่าง
4. กดปุ่ม "ยืดยันการสั่งซื้อ"
วิธีการรับ Points
1. ทำการสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้า
2. ให้ Feedback ของสินค้าที่ซื้อ ที่หน้า " ให้ Feecback สินค้า "
3. ท่านจะได้รับคะแนน Points เรียบร้อย ซึ่งสามารถตรวจสอบจำนวน Points ของท่านได้ที่ " My Point "
My Points