ส่ง EMS ฟรี เมื่อสั่งซื้อครบ 3 ชิ้น
มี ทั้งหมด 9 ชิ้น