ประวัติการส่งสินค้าย้อนหลัง 10 วัน

MenOcean.com ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนที่ไว้วางใจในบริการของเรา ลูกค้าสามารถนำเลข Order ID มาหาเลขพัสดุได้ของตัวเองได้เลยค่ะ จากนั้นก็นำเลขพัสดุที่ได้ ไปติดตามสถานะการจัดส่งที่เว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยค่ะ คลิก

สำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่างนี้เป็นประวัติการส่งสินค้าจาก MenOcean.com เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าแน่นอน เราจัดส่งสินค้าทุกวันตอนเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หยุดตามไปรษณีย์ไทย) หรือ ดู Feedback ของสินค้าจากสามชิกท่านอื่นได้ที่นี่

การจัดส่งมี 2 แบบ
แบบธรรมดา(ลงทะเบียน) ใช้เวลาประมาณประมาณ 2-10 วันทำการค่ะ
แบบด่วน EMS ใช้เวลาประมาณประมาณ 1-2 วันทำการค่ะ
วันที่ 8 ธ.ค. 2560
Order ID#37602 - ET831432189TH - คุณ ฐิติวิทย์ รักยุติธรรม จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37601 - ET831432175TH - คุณ นาย วีรภัทร เหรียญตระกูล จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37600 - ET831432008TH - คุณ รัชภัทร สิงหเรศร์ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37599 - ET831432135TH - คุณ นางสาวอภิญญา จิตสอน จังหวัดกาฬสินธุ์
Order ID#37598 - ET831441991TH - คุณ นพดล คำโยธา จังหวัดชลบุรี
Order ID#37591 - ET831102655TH - คุณ ปิยพล ยุทนาวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 7 ธ.ค. 2560
Order ID#37597 - EU065476139TH - คุณ อวิรุทธ์ อินทร์สุข จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37590 - EU065476125TH - คุณ วิภาพร ตองอ่อน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Order ID#37594 - ET831431784TH - คุณ น.ส.จันทิมา ภูอินอ้อย จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37593 - ET831431815TH - คุณ นายไพรัช พิสมัย จังหวัดชัยนาท
Order ID#37592 - ET831431807TH - คุณ ป้ายสวย จังหวัดอุดรธานี
Order ID#37586 - ET831431798TH - คุณ นางสาวกมลพรรณ ดีโต จังหวัดสุโขทัย
Order ID#37583 - ET831431767TH - คุณ คุณลลิตา เนื่องมัสฉา จังหวัดสมุทรปราการ
Order ID#37579 - ET831431740TH - คุณ เกรียงศักดิ์ ชินบุตร จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37570 - ET831431722TH - คุณ K.ประกายดาว จิว จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37582 - EU381379332TH - คุณ ภัคภร อัครรุ่งฤทธิ์ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37584 - EU381379292TH - คุณ อัคคพล อยู่ยอด จังหวัดชัยนาท
Order ID#37585 - RJ302322386TH - คุณ ศุภชัย วุฒิสังข์ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37587 - EU381379258TH - คุณ นายเกล้าเกียรติ สุโข จังหวัดบุรีรัมย์
Order ID#37588 - EU381379346TH - คุณ ธนา นาอุดม จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37589 - EU381379301TH - คุณ วริฏฐิสา วีระพันธ์ จังหวัดระยอง
Order ID#37596 - EU381379227TH - คุณ นายอนันตชัย สัมพันธ์พงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
Order ID#37595 - EU381379315TH - คุณ วรัญญ์รัตน์ ทองนาโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
Order ID#37581 - ET601543185TH - คุณ ส.ต.ต จิรวัฒน์ ไชยหาญ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 6 ธ.ค. 2560
Order ID#37580 - ET829547996TH - คุณ อธิวัฒน์ หล่อนวกิจเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37578 - ET829547982TH - คุณ ชาญวุฒิ จันคำ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37577 - EU381379213TH - คุณ นายพรพิรุณ หอมหวล จังหวัดชลบุรี
วันที่ 4 ธ.ค. 2560
Order ID#37573 - ET831098602TH - คุณ นางสาวสายทิพย์ ยิ่งยง จังหวัดภูเก็ต
Order ID#37571 - ET831098593TH - คุณ ปรัชญา แลสันกลาง จังหวัดเชียงใหม่
Order ID#37575 - ED243583088TH - คุณ วิชาญ เรืองอุไร จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37574 - ED243583074TH - คุณ เสาวลักษณ์ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37572 - ED243583091TH - คุณ จิตปกรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Order ID#37568 - RJ302322409TH - คุณ ณัฐพล ใสสอาด จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37567 - ED243583105TH - คุณ ศุภฤกษ์ พรมหมื่นไว จังหวัดชลบุรี