ประวัติการส่งสินค้าย้อนหลัง 10 วัน

MenOcean.com ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนที่ไว้วางใจในบริการของเรา ลูกค้าสามารถนำเลข Order ID มาหาเลขพัสดุได้ของตัวเองได้เลยค่ะ จากนั้นก็นำเลขพัสดุที่ได้ ไปติดตามสถานะการจัดส่งที่เว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยค่ะ คลิก

สำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่างนี้เป็นประวัติการส่งสินค้าจาก MenOcean.com เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าแน่นอน เราจัดส่งสินค้าทุกวันตอนเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หยุดตามไปรษณีย์ไทย) หรือ ดู Feedback ของสินค้าจากสามชิกท่านอื่นได้ที่นี่

การจัดส่งมี 2 แบบ
แบบธรรมดา(ลงทะเบียน) ใช้เวลาประมาณประมาณ 2-10 วันทำการค่ะ
แบบด่วน EMS ใช้เวลาประมาณประมาณ 1-2 วันทำการค่ะ
วันที่ 18 มิ.ย. 2561
Order ID#38467 - EV108681280TH - คุณ นายพงษ์ธร พุทธรักษา จังหวัดชลบุรี
Order ID#38451 - EU381380389TH - คุณ คุณสราวุฒิ วะสารชัย จังหวัดลำพูน
Order ID#38464 - EV108681276TH - คุณ จุฑามาศ ล้ำเลิศ จังหวัดสิงห์บุรี
Order ID#38461 - EV108681262TH - คุณ นายกฤชกร เพชรเจริญชัยศรี จังหวัดชลบุรี
Order ID#38458 - EV108681228TH - คุณ นายแอนโทนี่รัชชานนท์ จงจักรพันธ์ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#38470 - EV108681293TH - คุณ ปรเมศวร์​ ชัย​ประดิษฐ์ จังหวัดขอนแก่น
Order ID#38466 - RM545063534TH - คุณ พูนพันธ์ เพ็งแจ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#38469 - EV218100605TH - คุณ ชนพ เขมาพัฒนกุล (ฝากป้อมยามได้ครับ) จังหวัดนครปฐม
Order ID#38462 - EV218100591TH - คุณ วิภาวรรณ ถาวรธรรมเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#38457 - EU381380463TH - คุณ คุณธนภรณ์ สว่างรุ่งเรืองกิจ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Order ID#38465 - EU381380477TH - คุณ นิพัทธิ์ ภัทรโสภณกุล จังหวัดสระบุรี
Order ID#38468 - EU381380392TH - คุณ Mr. PARAMBATH BINEESH จังหวัดชลบุรี
Order ID#38455 - EV218137971TH - คุณ เล็ก ฉัตรเงิน จังหวัดชลบุรี
Order ID#38456 - EU780564617TH - คุณ มิ่งกมล เทพเซ่งหลี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่ 15 มิ.ย. 2561
Order ID#38453 - EV006924975TH - คุณ สถิตพงษ์ ไชยวงษ์ จังหวัดเชียงใหม่
Order ID#38454 - EV108681188TH - คุณ นายทศพล บุตรศรี จังหวัดชลบุรี
วันที่ 14 มิ.ย. 2561
Order ID#38447 - EU780502541TH - คุณ นายธนานนท์ โสดาภักดิ์ จังหวัดขอนแก่น
Order ID#38450 - EV108681165TH - คุณ เอ็นแอนด์เจ โมบาย จังหวัดพิษณุโลก
Order ID#38449 - EV108681174TH - คุณ อ.ธัชกร ญาณเทพ จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 13 มิ.ย. 2561
Order ID#38442 - EU780503839TH - คุณ มิ่งกมล เทพเซ่งหลี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Order ID#38440 - EV108681109TH - คุณ นายกวิน พูลศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
Order ID#38441 - EV108681090TH - คุณ เข็มณินทร์ รักงาม จังหวัดปทุมธานี
Order ID#38444 - RK934863163TH - คุณ พัชรินทร์ พรรณสาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Order ID#38443 - EV006859248TH - คุณ ชัยสิทธิ์ กังสภัทรกุล จังหวัดกาญจนบุรี
Order ID#38439 - EV006859251TH - คุณ คุณประยุทธ หมวกอินทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 12 มิ.ย. 2561
Order ID#38427 - EV108680596TH - คุณ นายพัฒนะกุล แก้วพิลา จังหวัดร้อยเอ็ด
Order ID#38436 - EU780503578TH - คุณ นาย กรกฎ เจียงผู่ จังหวัดพิษณุโลก
Order ID#38437 - EV108680995TH - คุณ รัตติยา. ศรีทา จังหวัดปทุมธานี
Order ID#38438 - EV108681007TH - คุณ นางนงคานไชยเสน(คิม) จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#38435 - EV108680973TH - คุณ ยุทธนา นารอด จังหวัดปทุมธานี
Order ID#38434 - EV108680987TH - คุณ พัชรวรรณ ศรีศะเกษ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#38433 - EV006326249TH - คุณ พิชา จิตรีญาติ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 11 มิ.ย. 2561
Order ID#38425 - EV108680845TH - คุณ จ่าเอก กัมปนาท  กองเทียม จังหวัดพังงา
Order ID#38422 - EV108680854TH - คุณ ศุภจิรา เพลินขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
Order ID#38421 - EV108680868TH - คุณ วีระศักดิ์ จำปีหอม(ช่างจุก) จังหวัดอุดรธานี
Order ID#38420 - EV108680871TH - คุณ พงศธร อินตาราช จังหวัดเชียงใหม่
Order ID#38419 - EV108680823TH - คุณ วุฒิพงค์ แก้วนันชัย จังหวัดลำปาง
Order ID#38418 - EV108680837TH - คุณ ปภาดา จันทร์เกลี้ยง จังหวัดชลบุรี
Order ID#38430 - EV108680942TH - คุณ ชัยวัฒน์ ทิมา จังหวัดอุบลราชธานี
Order ID#38429 - EV108680939TH - คุณ คมกริช ใยไม้ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#38426 - EV006883777TH - คุณ สุภาภรณ์ ชัยวงษ์ จังหวัดชัยภูมิ
Order ID#38423 - EV006883785TH - คุณ นายเฉลิมชาติ ปานสมบูรณ์ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#38428 - EU381380375TH - คุณ สุรวรรษ กากแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
Order ID#38424 - EU381380485TH - คุณ นายกิติธัช อินต๊ะพรม จังหวัดตาก
Order ID#38415 - RJ302322620TH - คุณ วรงค์ จิตตัคคานนท์ จังหวัดกรุงเทพฯ