ประวัติการส่งสินค้าย้อนหลัง 10 วัน

MenOcean.com ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนที่ไว้วางใจในบริการของเรา ลูกค้าสามารถนำเลข Order ID มาหาเลขพัสดุได้ของตัวเองได้เลยค่ะ จากนั้นก็นำเลขพัสดุที่ได้ ไปติดตามสถานะการจัดส่งที่เว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยค่ะ คลิก

สำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่างนี้เป็นประวัติการส่งสินค้าจาก MenOcean.com เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าแน่นอน เราจัดส่งสินค้าทุกวันตอนเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หยุดตามไปรษณีย์ไทย) หรือ ดู Feedback ของสินค้าจากสามชิกท่านอื่นได้ที่นี่

การจัดส่งมี 2 แบบ
แบบธรรมดา(ลงทะเบียน) ใช้เวลาประมาณประมาณ 2-10 วันทำการค่ะ
แบบด่วน EMS ใช้เวลาประมาณประมาณ 1-2 วันทำการค่ะ
วันที่ 17 ต.ค. 2560
Order ID#37390 - ED202254445TH - คุณ คุณจตุวัฒน์ รักการดี จังหวัดชุมพร
Order ID#37393 - ED202254431TH - คุณ วันดี วิชชุประเสริฐ จังหวัดนครปฐม
Order ID#37389 - ED202254459TH - คุณ ทรงพล ขุมพลกรัง จังหวัดนครราชสีมา
Order ID#37391 - RJ302322182TH - คุณ บุญเลิศ นิลวรรณา จังหวัดชุมพร
Order ID#37392 - ET209281706TH - คุณ นายพรรษวุฒิ ทองมหา จังหวัดสกลนคร
วันที่ 16 ต.ค. 2560
Order ID#37386 - RJ302322222TH - คุณ ทรงภพ จันทรานุวัฒน์ จังหวัดชลบุรี
Order ID#37388 - ET014296773TH - คุณ น.ส.จารุชา บัวผัน จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37376 - ET014296671TH - คุณ สถิตพงษ์ ไชยวงษ์ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37379 - ET014296699TH - คุณ นายวรกมล ผาสุข จังหวัดสระแก้ว
Order ID#37375 - ET014296668TH - คุณ นาย กิตติศักดิ์ ฟักแก้ว จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37374 - ET014296654TH - คุณ สุวิมล พลเดชา จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37387 - ET831672621TH - คุณ รุ่งตะวัน แก้วพิน จังหวัดอุตรดิตถ์
Order ID#37382 - ET831672516TH - คุณ jakkarin thomdee จังหวัดร้อยเอ็ด
Order ID#37385 - RJ302322236TH - คุณ ดต.วันชัย จักเพ็ชร จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37384 - RJ302322103TH - คุณ ชนากาญจน์ ประเสริฐสรชัย จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37383 - RJ302322165TH - คุณ ศุภวิชญ์ ปินตากุล จังหวัดพะเยา
Order ID#37378 - ET209281737TH - คุณ กิตติภพ พาสันเทียะ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37377 - ET209281710TH - คุณ นายธนพล เทียนทอง จังหวัดสระบุรี
Order ID#37373 - ET209281745TH - คุณ อนันตชัย จังหวัดสระบุรี
Order ID#37372 - EU191220655TH - คุณ นาย สุรศักดิ์ ช่วยศรี จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 12 ต.ค. 2560
Order ID#37368 - ET209281697TH - คุณ นายภุชชงค์ บุญชูยิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37370 - ET831673026TH - คุณ ธนนันต์ ศรีสุพรรณ จังหวัดนครราชสีมา
Order ID#37367 - RI295927708TH - คุณ ทรงภพ จันทรานุวัฒน์ จังหวัดชลบุรี
วันที่ 11 ต.ค. 2560
Order ID#37366 - RI295927739TH - คุณ รุ่งโรจน์ ต้นจันทร์ จังหวัดยโสธร
Order ID#37364 - ET209281723TH - คุณ จินตนา สุบรรณวงศ์ (ห้อง1) จังหวัดชลบุรี
Order ID#37365 - ET014296556TH - คุณ ภริดา ลับสันเทียะ จังหวัดตาก
Order ID#37362 - ET014296552TH - คุณ นายศราวุธ ถึงไชย จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 10 ต.ค. 2560
Order ID#37357 - ET014296504TH - คุณ พจนะ คำไพร์ จังหวัดลพบุรี
Order ID#37353 - ET014296495TH - คุณ ชาญพิศัลย์ ฉัตรมาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Order ID#37359 - RJ302322240TH - คุณ พลอยพรรณ เพ็ชรดี จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37358 - RJ302322205TH - คุณ ทรงภพ จันทรานุวัฒน์ จังหวัดชลบุรี
Order ID#37361 - ET209281683TH - คุณ Phassakorn Mohmas จังหวัดภูเก็ต
Order ID#37360 - ET209281621TH - คุณ ปิยชาติ เครือบุญ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37356 - ET209281635TH - คุณ คุณด็อค จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37355 - ET209281649TH - คุณ ณวพร เชียงกา จังหวัดราชบุรี
วันที่ 9 ต.ค. 2560
Order ID#37336 - RK394861729TH - คุณ ปิยะวัฒน์ เต็งวราภรภัทร จังหวัดสมุทรปราการ
Order ID#37347 - ET015506062TH - คุณ ภัทรมน แจ่มทุ่ง จังหวัดสุโขทัย
Order ID#37339 - ET015505835TH - คุณ นายโกเมธ โชติ จังหวัดสงขลา
Order ID#37338 - ET015505835TH - คุณ นายโกเมธ โชติ จังหวัดสงขลา
Order ID#37337 - ET128553381TH - คุณ พรเทพ สุดแสวง จังหวัดสระบุรี
Order ID#37351 - ET014296380TH - คุณ นาย ธนพัฒน์ จีนเพชร จังหวัดนครสวรรค์
Order ID#37349 - ET014296362TH - คุณ คุณจตุวัฒน์ รักการดี จังหวัดชุมพร
Order ID#37346 - ET014296359TH - คุณ คมกฤษณ์ สมนึก จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37343 - ET014296345TH - คุณ พีรดนย์ น้อมแนบ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37350 - ET209281595TH - คุณ ชัยยศ วารีรักษ์ จังหวัดอ่างทอง
Order ID#37348 - ET209281578TH - คุณ คุณฉัตร จังหวัดลพบุรี
Order ID#37345 - ET209281405TH - คุณ พนิดา อุดมสินธุ์ จังหวัดนนทบุรี
Order ID#37344 - ET209281502TH - คุณ พีรพงษ์ ลี้สุวรรณ จังหวัดพิจิตร
Order ID#37342 - ET209281581TH - คุณ อนัตชัย จังหวัดสระบุรี
Order ID#37341 - ET209281428TH - คุณ เจ ศรีสุภาพ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37340 - ET209281414TH - คุณ นายอดิศักดิ์ สูงกลาง จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37352 - EU190960267TH - คุณ นายสมโชค สุยะ(เปียว) จังหวัดตาก