ประวัติการส่งสินค้าย้อนหลัง 10 วัน

MenOcean.com ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนที่ไว้วางใจในบริการของเรา ลูกค้าสามารถนำเลข Order ID มาหาเลขพัสดุได้ของตัวเองได้เลยค่ะ จากนั้นก็นำเลขพัสดุที่ได้ ไปติดตามสถานะการจัดส่งที่เว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยค่ะ คลิก

สำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่างนี้เป็นประวัติการส่งสินค้าจาก MenOcean.com เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าแน่นอน เราจัดส่งสินค้าทุกวันตอนเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หยุดตามไปรษณีย์ไทย) หรือ ดู Feedback ของสินค้าจากสามชิกท่านอื่นได้ที่นี่

การจัดส่งมี 2 แบบ
แบบธรรมดา(ลงทะเบียน) ใช้เวลาประมาณประมาณ 2-10 วันทำการค่ะ
แบบด่วน EMS ใช้เวลาประมาณประมาณ 1-2 วันทำการค่ะ
วันที่ 21 ก.พ. 2561
Order ID#37962 - EU381379726TH - คุณ อธิวัฒน์ จุลเกิด จังหวัดสงขลา
Order ID#37961 - EU066453562TH - คุณ นวพร แสนคะนารี   จังหวัดเชียงใหม่
Order ID#37960 - EU381379690TH - คุณ สราวุธ ประสิทธิ์ภาคย์ จังหวัดระยอง
Order ID#37959 - EU381379712TH - คุณ เอกสิทธิ นาคนาคา จังหวัดนนทบุรี
Order ID#37956 - EU066453576TH - คุณ อนุชา แวงสุข จังหวัดขอนแก่น
Order ID#37955 - ET830784944TH - คุณ ทิฆัมพร หงษ์สุวรรณ จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 19 ก.พ. 2561
Order ID#37947 - ET833030090TH - คุณ รณชัย เจนการ จังหวัดพังงา
Order ID#37946 - EU780199525TH - คุณ ธีรวุฒิ อัฐศักดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
Order ID#37951 - EU780917566TH - คุณ สุกัญญา ส้มหอม#ชาบูอินดี้สาขาบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
Order ID#37938 - EU508792998TH - คุณ จ.ส.อ.ปริญญา ไม้เหลือง จังหวัดสระแก้ว
Order ID#37944 - EU381379553TH - คุณ หยดน้ำเพชร จันวิลา จังหวัดกาญจนบุรี
Order ID#37943 - EU381379540TH - คุณ คุณ อรวรรณ จันทร์ล้ำ จังหวัดสุรินทร์
Order ID#37934 - EU381379584TH - คุณ จิรวัฒน์ เหลืองรุ่งทรัพย์ จังหวัดกาญจนบุรี
Order ID#37948 - EU381379536TH - คุณ น.ส. ณัฐริกา ควรหัด จังหวัดลพบุรี
Order ID#37952 - EU381379575TH - คุณ นายพรเทพ ไหมใจดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Order ID#37953 - EU381379615TH - คุณ ศิวนุช สัตถาผล จังหวัดสกลนคร
Order ID#37954 - EU474278225TH - คุณ นัตยา วงแว่ว จังหวัดอุตรดิตถ์
Order ID#37945 - EU780917518TH - คุณ พิริยะ ผิวบาง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Order ID#37933 - EU780917504TH - คุณ นายสุทัศน์ พิกุล จังหวัดอุบลราชธานี
Order ID#37950 - EU780917549TH - คุณ นาย โฆษิต รัมมะยาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Order ID#37949 - EU780917535TH - คุณ น.ส. พีรดา ตาละ จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 16 ก.พ. 2561
Order ID#37942 - EU780199278TH - คุณ นายภาคิน ภูมิ่งดาว จังหวัดกาฬสินธุ์
Order ID#37941 - EU780199247TH - คุณ อันยาวีย์ พัฒนเดชากุล จังหวัดสุราษฏร์ธานี
วันที่ 15 ก.พ. 2561
Order ID#37940 - ET833032073TH - คุณ น.ส.ผจงจิต เที่ยงดี จังหวัดสมุทรสาคร
Order ID#37939 - ET830785026TH - คุณ กรณ์กฤต กาญจนะเสน จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37936 - EU508748711TH - คุณ กัลยา วันตาแสง จังหวัดร้อยเอ็ด
Order ID#37935 - EU508748725TH - คุณ นัตยา วงแว่ว จังหวัดอุตรดิตถ์
Order ID#37927 - EU276793800TH - คุณ นฤมนต์ วงษ์ไพบูลย์ จังหวัดนนทบุรี
Order ID#37924 - EU276793795TH - คุณ แทนชนก มุ่ยแฟง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 14 ก.พ. 2561
Order ID#37921 - RJ302323205TH - คุณ นายรุ่งโรจน์ ทีสุกะ จังหวัดชลบุรี
Order ID#37926 - RJ302323130TH - คุณ นวพร แสนคะนารี จังหวัดเชียงใหม่
Order ID#37928 - EU381379669TH - คุณ วิภูวรรธน์ เตชาหัวสิงห์ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#37932 - ET830784873TH - คุณ ชาคร ชงชิด จังหวัดภูเก็ต
Order ID#37929 - EU780917420TH - คุณ น.ส.สุทธิรัตน์ วนกลาง จังหวัดนครสวรรค์
Order ID#37925 - EU780917416TH - คุณ นายบุญยืน. เหมหงษ์ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 13 ก.พ. 2561
Order ID#37920 - ET830785485TH - คุณ วิศณุ ขาวขำ จังหวัดระยอง
Order ID#37923 - ET830785508TH - คุณ นายภาคิน ภูมิ่งดาว จังหวัดกาฬสินธุ์
Order ID#37922 - EU780917331TH - คุณ อรพรรณ สุวรรณรัตน์ จังหวัดภูเก็ต
Order ID#37919 - EU780917328TH - คุณ นายณัฐชัย ด่านขุนทด จังหวัดขอนแก่น
Order ID#37918 - EU780917314TH - คุณ อ็อดโมบาย&เทเลคอม จังหวัดสุพรรณบุรี
Order ID#37917 - EU780917305TH - คุณ นายฟิรเดาซ บาสอ จังหวัดยะลา
Order ID#37908 - EU780917291TH - คุณ เขมากร ธรรมดิลกสกุล จังหวัดกรุงเทพฯ