ประวัติการส่งสินค้าย้อนหลัง 10 วัน

MenOcean.com ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนที่ไว้วางใจในบริการของเรา ลูกค้าสามารถนำเลข Order ID มาหาเลขพัสดุได้ของตัวเองได้เลยค่ะ จากนั้นก็นำเลขพัสดุที่ได้ ไปติดตามสถานะการจัดส่งที่เว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยค่ะ คลิก

สำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่างนี้เป็นประวัติการส่งสินค้าจาก MenOcean.com เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าแน่นอน เราจัดส่งสินค้าทุกวันตอนเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หยุดตามไปรษณีย์ไทย) หรือ ดู Feedback ของสินค้าจากสามชิกท่านอื่นได้ที่นี่

การจัดส่งมี 2 แบบ
แบบธรรมดา(ลงทะเบียน) ใช้เวลาประมาณประมาณ 2-10 วันทำการค่ะ
แบบด่วน EMS ใช้เวลาประมาณประมาณ 1-2 วันทำการค่ะ
วันที่ 28 เม.ย. 2560
Order ID#36552 - ER760208885TH - คุณ กมลธร ชายสมุทร จังหวัดระยอง
Order ID#36551 - ET014643036TH - คุณ ส.ต.ท.ปฐมพงษ์ เพ็ชรนิล จังหวัดนราธิวาส
Order ID#36555 - ED006788970TH - คุณ นาย นิพนธ์ สุภภูมิ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36553 - ER763381256TH - คุณ นายอัครวัจน์ ประสานรัตน์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 27 เม.ย. 2560
Order ID#36545 - ER600719283TH - คุณ นาย โกสินทร์ คงขาน จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36549 - ER763381287TH - คุณ สมใจ รักกะเปา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Order ID#36548 - ER763381211TH - คุณ นางสาวธนัญญา นวลฉวี จังหวัดราชบุรี
Order ID#36547 - ER763381242TH - คุณ ธนัชพร สุนทรนนท์ จังหวัดสิงห์บุรี
Order ID#36544 - ER763381106TH - คุณ วสันต์ หลอวัชระภรณ์ จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 26 เม.ย. 2560
Order ID#36543 - ER600719473TH - คุณ น.ส.ศิริรักษ์ อินทรโสภา จังหวัดกาญจนบุรี
Order ID#36542 - ER600719487TH - คุณ ไพโรจน์ กวินรีกุล จังหวัดปทุมธานี
Order ID#36541 - ER988490941TH - คุณ ปฐมภพ เฒ่าแก้ว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 25 เม.ย. 2560
Order ID#36539 - ER763381123TH - คุณ ปิยพงศ์ นาคอ่อน จังหวัดสมุทรสาคร
Order ID#36540 - ER763381110TH - คุณ ปราโมทย์ สีชมภู จังหวัดสุรินทร์
Order ID#36533 - ER600718668TH - คุณ เนตรสกาว ด้วงสุข จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Order ID#36538 - ER600718172TH - คุณ คุณเล้ง จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36537 - ER763381083TH - คุณ ทิฆัมพร ติปัญโญ จังหวัดเชียงใหม่
Order ID#36535 - ER763381049TH - คุณ ประจักษ์ โฮมแพน จังหวัดชลบุรี
Order ID#36534 - ER763381097TH - คุณ อาภรณ์ สาลี CN จังหวัดพังงา
วันที่ 24 เม.ย. 2560
Order ID#36520 - RK934861105TH - คุณ นายวันไชย โพธิ์หมุด จังหวัดปราจีนบุรี
Order ID#36530 - ER760209237TH - คุณ วรารัตน ธรรมพิรานนท์ จังหวัดปทุมธานี
Order ID#36528 - ER616912409TH - คุณ ปัทม์. รุ่งมงคล จังหวัดสระแก้ว
Order ID#36527 - ER616912426TH - คุณ ชนันท์ธิพัฒน์ อายุวงษ์ จังหวัดสมุทรปราการ
Order ID#36516 - ER760209223TH - คุณ ธนกร เต็มลักษมี จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36515 - ER760209237TH - คุณ เฉลิมพงษ์ หลักคำ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36522 - ED006782115TH - คุณ ณัฐธิเบศ เกษหอม จังหวัดนครสวรรค์
Order ID#36529 - ED006782124TH - คุณ พัสกร แย้มลังกา จังหวัดปทุมธานี
Order ID#36531 - ED006782138TH - คุณ ฉัตรมงคล จันทร์สุข จังหวัดระยอง
Order ID#36532 - ED006782107TH - คุณ ฟริ้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 21 เม.ย. 2560
Order ID#36521 - ER763381018TH - คุณ บุรินทร์ โต๊ะสาน จังหวัดนนทบุรี
Order ID#36519 - ER763381021TH - คุณ พิชชาพร กาติ๊บ จังหวัดพะเยา
Order ID#36518 - RJ302321672TH - คุณ ณภัค ศรีวิจิตร  (+66) 898761788 จังหวัดสงขลา
Order ID#36517 - ER600717384TH - คุณ บุญนิศา คงกำไร จังหวัดภูเก็ต
Order ID#36514 - ER079830695TH - คุณ ปุณญนัศ ยศกันโท จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 20 เม.ย. 2560
Order ID#36508 - ER600717747TH - คุณ พรชัย พรวรรณะศิริเวช จังหวัดนครปฐม
Order ID#36503 - ER600717755TH - คุณ น.ส.สิริจันทร์ แก้วใจดี จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36511 - ER763381075TH - คุณ นายนฤเดช มาลาคำ จังหวัดสมุทรปราการ
Order ID#36509 - ER763381066TH - คุณ ศุกลรัตน์ วรรณประเสริฐ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36513 - ER763381035TH - คุณ วัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์, 66871249044 จังหวัดสุรินทร์
Order ID#36510 - ER763380984TH - คุณ นายชุนหวรรณ กุลจันทร์ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36512 - ER763381070TH - คุณ จักรพงษ์ ภูมิโคก จังหวัดชลบุรี
Order ID#36506 - ER576643627TH - คุณ นายภูมิภัทร มณีศรี จังหวัดระนอง
Order ID#36505 - ER576643613TH - คุณ ปัทม์. รุ่งมงคล จังหวัดสระแก้ว
Order ID#36504 - ER760208165TH - คุณ นายสุรัตน์ กันชิงแก้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์