ประวัติการส่งสินค้าย้อนหลัง 10 วัน

MenOcean.com ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนที่ไว้วางใจในบริการของเรา ลูกค้าสามารถนำเลข Order ID มาหาเลขพัสดุได้ของตัวเองได้เลยค่ะ จากนั้นก็นำเลขพัสดุที่ได้ ไปติดตามสถานะการจัดส่งที่เว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยค่ะ คลิก

สำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่างนี้เป็นประวัติการส่งสินค้าจาก MenOcean.com เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าแน่นอน เราจัดส่งสินค้าทุกวันตอนเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หยุดตามไปรษณีย์ไทย) หรือ ดู Feedback ของสินค้าจากสามชิกท่านอื่นได้ที่นี่

การจัดส่งมี 2 แบบ
แบบธรรมดา(ลงทะเบียน) ใช้เวลาประมาณประมาณ 2-10 วันทำการค่ะ
แบบด่วน EMS ใช้เวลาประมาณประมาณ 1-2 วันทำการค่ะ
วันที่ 28 มิ.ย. 2560
Order ID#36820 - ET014653991TH - คุณ นที อู่สุวรรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Order ID#36819 - ET014654348TH - คุณ จันทรา เถาว์จันทร์ จังหวัดภูเก็ต
Order ID#36817 - ET014653974TH - คุณ คณสรณ์ ผลโพธิ์ จังหวัดลำปาง
Order ID#36815 - ET014654365TH - คุณ สิริพงษ์ สามัคคี จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36823 - ER763382407TH - คุณ มุนินทร์ สุขารมณ์ จังหวัดนครสวรรค์
Order ID#36822 - ER763382398TH - คุณ ศิริพร เจียมสุภาพ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36818 - ER763382282TH - คุณ ไพรินทร์ เหินสันเทียะ จังหวัดปทุมธานี
Order ID#36809 - ET129789070TH - คุณ นาย สะรี นิเฮง จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 27 มิ.ย. 2560
Order ID#36816 - ER763382340TH - คุณ อณัญญา คมเดช จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36814 - ER763382225TH - คุณ พันธ์สมันต์ เปลไสล จังหวัดบึงกาฬ
Order ID#36812 - ET129788936TH - คุณ สุจิตรา ศรีปัญญา (DHL) จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36810 - ET014654215TH - คุณ วชิราวุธ แก้วผลึก จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Order ID#36813 - ET014653869TH - คุณ นายธนากร เลี้ยงพรหม จังหวัดชัยภูมิ
Order ID#36807 - ET014653400TH - คุณ navarit uabandit จังหวัดขอนแก่น
Order ID#36802 - ET014653268TH - คุณ นเรนทร์ นิลวดี จังหวัดระยอง
Order ID#36798 - ET014653775TH - คุณ ไพวรรณ แข็งธัญญกิจ จังหวัดลำพูน
Order ID#36797 - ET014653254TH - คุณ ณัฐพล นวลศิริโกศล จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 26 มิ.ย. 2560
Order ID#36801 - ET129788865TH - คุณ ธีรศักดิ์ กรรมแก้ว จังหวัดนนทบุรี
Order ID#36808 - ER763382185TH - คุณ ศิริพร เจียมสุภาพ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36806 - ER763382146TH - คุณ นายพละห้า ส่วนบุญ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36805 - ER763382092TH - คุณ Tawat Pakakaew จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36804 - ER763382150TH - คุณ จันทนา คำเชื้อ จังหวัดลำปาง
Order ID#36803 - ER763382101TH - คุณ ชัยยันต์ ฟักทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Order ID#36800 - ER763382248TH - คุณ น.ส.พิณากาณต์ อัมโร จังหวัดนนทบุรี
Order ID#36796 - ET129788689TH - คุณ ปิยธิดา จีระวรารักษ์ จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 22 มิ.ย. 2560
Order ID#36794 - ET129788635TH - คุณ อรรถพร พงศ์พจมาน จังหวัดนครสวรรค์
Order ID#36795 - ET014653475TH - คุณ นายโฆษิตพิพัฒน์ เชิญกลาง จังหวัดนครราชสีมา
Order ID#36792 - ET014653104TH - คุณ คุณจตุพล คมคง จังหวัดภูเก็ต
Order ID#36791 - ET014653095TH - คุณ นายสุริยา เหลือนาง จังหวัดปทุมธานี
Order ID#36793 - ER763382203TH - คุณ วาศิณี ลานทอง จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 21 มิ.ย. 2560
Order ID#36784 - ET129788587TH - คุณ จักรพงษ์ กนกกาญจนพงศ์ จังหวัดชลบุรี
Order ID#36786 - ET012069969TH - คุณ คุณปราณี แก้วกุลศรี ห้อง2107 จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36785 - RI295927447TH - คุณ พันธ์สมันต์ เปลไสล จังหวัดบึงกาฬ
Order ID#36787 - ER763382115TH - คุณ ส.ต.พิชญ์พิศุทธิ์ ปิ่นมณี จังหวัดตาก
Order ID#36788 - ER763382163TH - คุณ นายพละห้า ส่วนบุญ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36783 - ER763382194TH - คุณ บุญเสริม ชัยวงษ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 20 มิ.ย. 2560
Order ID#36781 - ER988384775TH - คุณ อัจฉราภรณ์ กุศล จังหวัดน่าน
Order ID#36780 - ER988384789TH - คุณ อมรเศรษฐ์ พงษ์อำไพ จังหวัดปทุมธานี
Order ID#36779 - ET012069907TH - คุณ นาย อธิวัฒน์ กะโห้ทอง จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 19 มิ.ย. 2560
Order ID#36777 - ET129788445TH - คุณ จรีเดช เอี่ยมมี จังหวัดเพชรบูรณ์
Order ID#36778 - ET012069853TH - คุณ นายพินิตย์ แป้นบ้านยาง จังหวัดพิษณุโลก
Order ID#36776 - ET012069840TH - คุณ นายธีรภัทร์ พ่วงทอง จังหวัดเพชรบุรี
Order ID#36772 - RI295927393TH - คุณ ศินีนาฎ แปลงดี จังหวัดอุตรดิตถ์
Order ID#36771 - RI295927481TH - คุณ พงศธร ภาสิริภักดี จังหวัดชลบุรี
Order ID#36775 - ER763382177TH - คุณ น.ส.มณฑิรา สาระมุณี จังหวัดสระบุรี
Order ID#36773 - ER763381931TH - คุณ ปรวิทย์ อยู่สิงห์โต จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#36770 - ER763381976TH - คุณ Punnat Padsara จังหวัดกรุงเทพฯ