ประวัติการส่งสินค้าย้อนหลัง 10 วัน

MenOcean.com ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนที่ไว้วางใจในบริการของเรา ลูกค้าสามารถนำเลข Order ID มาหาเลขพัสดุได้ของตัวเองได้เลยค่ะ จากนั้นก็นำเลขพัสดุที่ได้ ไปติดตามสถานะการจัดส่งที่เว็บไปรษณีย์ไทยได้เลยค่ะ คลิก

สำหรับลูกค้าใหม่ ด้านล่างนี้เป็นประวัติการส่งสินค้าจาก MenOcean.com เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าแน่นอน เราจัดส่งสินค้าทุกวันตอนเย็น วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (หยุดตามไปรษณีย์ไทย) หรือ ดู Feedback ของสินค้าจากสามชิกท่านอื่นได้ที่นี่

การจัดส่งมี 2 แบบ
แบบธรรมดา(ลงทะเบียน) ใช้เวลาประมาณประมาณ 2-10 วันทำการค่ะ
แบบด่วน EMS ใช้เวลาประมาณประมาณ 1-2 วันทำการค่ะ
วันที่ 20 ก.พ. 2562
Order ID#39159 - EW066694055TH - คุณ นาย ณัฐิวุฒิ อรรจนานันท์ จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#39158 - EV222442411TH - คุณ รุจิราภรณ์ โสดาดง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 18 ก.พ. 2562
Order ID#39146 - PICK000109446 - คุณ อารีย์ หนูกาฬ จังหวัดพัทลุง
Order ID#39149 - EV788081646TH - คุณ วรพจน์ สืบประยูร จังหวัดลพบุรี
Order ID#39148 - EV788081663TH - คุณ สุวิทย์ อ่อนหนู จังหวัดขอนแก่น
Order ID#39147 - EV788081650TH - คุณ Peerapat Sirichot จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#39152 - EV222472016TH - คุณ เล็ก พูลวงษ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Order ID#39154 - EV222447780TH - คุณ รุจิราภรณ์ โสดาดง จังหวัดขอนแก่น
Order ID#39155 - EV222450024TH - คุณ Peerapat Sirichot จังหวัดกรุงเทพฯ
Order ID#39156 - EV222437938TH - คุณ ธิติ อุตระศักดิ์ จังหวัดลำพูน
Order ID#39157 - EV222437924TH - คุณ น.ส.กรรณิการ์ เติมอารมณ์ จังหวัดภูเก็ต
Order ID#39153 - EW650727631TH - คุณ น.ส ผกามาศ เมาสาย จังหวัดสุโขทัย
Order ID#39151 - EW650727530TH - คุณ อิศรานุวัฒน์ จุลจำเริญทรัพย์ จังหวัดสระบุรี
Order ID#39150 - EW650727676TH - คุณ คุณจารุวรรณ พร้อมสัมพันธ์ จังหวัดระยอง